Proč...?

Máte otázky, na které by jste potřebovali znát odpověď? Přečtěte si tyto odpovědi, nebo položte vlastní otázku.

Proč milující Bůh dopouští, aby lidé trpěli?

Myslím, že tato otázka je vlastně položena špatně. Bůh dopouští utrpení? Poté co poslal svého Syna trpět kvůli nám? To nedává smysl. Ježíš zemřel na kříži za nás. Je takový obraz, který mi k tomu neustále přichází na mysl. Vidím Ježíše, jako by se ... [vše]

Proč Bůh dopouští války?

Proč dobrý Bůh dopouští války? K zodpovězení této otázky by zřejmě bylo třeba mít víc času než pár minut. Ale zkusím to zkrátit a odpovědět stručně. Na světě žije mnoho různých lidí, jsou mezi nimi veliké rozdíly, každý člověk má jiné osobní ... [vše]

Proč je tolik různých církví a denominací?

Podobně bychom se mohli zeptat, proč je na světě tolik různých ras a národností. Jednoduchá odpověď zní, takto to Bůh stvořil. Bůh je Bohem rozličnosti, je Bohem kreativity, je Bohem pestrosti. Takový on prostě je. A cokoliv Bůh tvoří, má tyto ... [vše]

Proč je Ježíš jedinou cestou?

Ježíš prohlásil: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Není žádná alternativa, jiné další cesty. Tou cestou je Ježíš Kristus. On je tím absolutním absolutnem. Jen v Něm lze nalézt spasení, jak říká Petr ve ... [vše]

Jak můžu věřit v Boha, když vidím, jak se chovají někteří křesťané?

Bible opakovaně vybízí ve Starém i Novém zákoně k tomu, abychom svou víru vložili pouze v Boha. Má to zcela konkrétní důvod. Tím důvodem je, že Bůh, Ježíš Kristus, nikdy neselže. Není náladový. Není u něj střídání světla a stínu. Zůstává stejný: ... [vše]

Bible byla napsaná lidmi, proč bychom jí tedy měli věřit?

Myslím, že nejjednodušší odpovědí je, že Bibli bychom měli věřit proto, že je pravdivá. Bez ohledu na to, kdo byl těmi lidskými prostředníky, to je irelevantní. Faktem je, že Bible je pravdivá. Dlouhou dobu se věřilo tomu, že Slunce se otáčí ... [vše]


Lidské příběhy

Zde si můžete přečíst příběhy lidí, kterým setkání s Bohem proměnilo život.

Quasimodův sen

Nikdy nevynechala návštěvu církve, ale dovézt ji do sboru vyžadovalo pevné nervy. Nejprve k autu přivezli její kolečkové křeslo. Potom bylo potřeba, aby jí někdo pomohl z vozíčku a opatrně ji posadil do auta. Její zkřivená a všelijak pokroucená páteř znemožňovala, aby se v potřebném úhlu sehnula. Při dosednutí na sedadlo cítila krutou bolest. Dále musely být do auta umístěny její nohy. Její kyčle byly trvale dislokované z kloubních jamek, takže při nastupování do auta často vykřikovala bolestí.

[vše]

Tichý výkřik

David Attah vyrostl v v Nigérii v muslimské rodině. Měl středně vysokou postavu, těšil se dobrému zdraví a měl příjemný a citlivý obličej. Nosil brýle na krátkozrakost s tenkými obroučkami, které ještě umocňovaly jeho vzhled laskavého a inteligentního člověka.

[vše]

Jedinečné plus

Nabízíme Vám zdarma možnost objednání knihy "Jedinečné plus".

book

O projektu

Evangelista Reinhard Bonnke

Evangelista Reinhard Bonnke je známý svými velkými evangelizačními taženími, která probíhají po celém území afrického kontinentu.

Reinhard, syn pastora, přijal povolání na africké misijní pole ještě jako malý chlapec. Ve svých devatenácti letech se přihlásil na biblickou vysokou školu do Walesu a po skončení studia strávil sedm let jako ordinovaný pastor letničního sboru na severu Německa.

[více]

Touhou Reinhardova srdce vždy bylo pracovat na misijním poli. V roce 1967 se svou manželkou Anni a ročním synem Kai-Uwem odjeli do horského království Lesotho v jižní Africe. Trvalo však mnoho let než se jeho misijní aktivity rozrostly a nabraly větších rozměrů. Tehdy Reinhard zakoupil stan s kapacitou 800 lidí, který měl posluchače chránit před větrem a deštěm. Na evangelizační shromáždění však přicházelo stále více lidí, a proto musel být malý stan nahrazen “žlutým stanem”, který dokázal pojmout 10 000 lidí. Ani ten však brzy nestačil, a tak byl v roce 1984 zkonstruován “největší stan na světě” (podle zápisu v Guinnessově knize rekordů) s kapacitou 34 000 lidí.

V roce 1974 byla založena mezinárodní misijní organizace Kristus pro všechny národy. Tou dobou návštěvnost kapacitu největšího stanu světa překonala a shromáždění začala být pořádána pod otevřeným nebem. Rekordní návštěvnost jediného shromáždění byla k dnešnímu dni zaznamenána během kampaně v Lagosu (Nigérie) v listopadu roku 2000. Přišlo na něj 1.6 miliónu lidí!

Za posledních 22 let navštívilo evangelizační shromáždění přibližně 120 miliónů lidí. Od roku 2000 se na shromážděních více než 50 miliónů lidí rozhodlo pro Ježíše a stvrdili svá rozhodnutí písemně na “karty rozhodnutí”. Tyto karty jsou používány při následné péči a pomáhají se ujistit, že se nově obrácení lidé rychle a bez problémů zapojí do místních sborů.

Reinhard Bonnke je také známý pořádáním Konferencí ohně v mnohých zemích světa. Záměrem těchto konferencí, které mají na život církve zásadní dopad, je vyškolit pastory, evangelisty a vedoucí služebníky k evangelizaci, aby tato generace mohla být zasažena dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Teologický základ jasného biblického poselství o spasení skrze Ježíše nacházíme v knihách a brožurách Reinharda Bonnkeho, kterých vyšlo 190 miliónů kopií ve 143 jazycích. Milióny jich byly rozdány zdarma nově obráceným a také studentům biblických vysokých škol, kterým pomohly v jejich studiu evangelizace.

Studijní program “Škola ohně” a profesionálně vyrobená osmidílná filmová série “Full flame” Reinharda Bonnkeho slouží stejnému záměru – inspirovat Ježíšovy učedníky pro evangelizační službu a pomoci jim, aby byli maximálně efektivní.

Kristus pro všechny národy je registrovanou charitativní organizací se sídlem ve Frankfurtu v Německu. Má své kanceláře i v Africe, USA, Kanadě, Anglii, Singapuru a v Austrálii.

Evangelista Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je moderní misionář a evangelista, který vedl ke Kristu více než 10 miliónů lidí během velkých evangelizačních tažení pod otevřeným nebem, pořádaných na těch nejnebezpečnějších a nejodlehlejších místech světa. Jako nástupce světově známého evangelisty Reinharda Bonnkeho je prezidentem a vedoucím organizace Kristus pro všechny národy - služby, která pořádala jedny z největších evangelizačních tažení v historii, vydala více než 190 miliónů knih ve 104 jazycích a má svou kancelář v 10 národech světa. Je také hostem mezinárodního televizního programu. [více]

Daniel je kazatelem páté generace, jehož službu doprovází zřetelné evangelizační pomazání a neuvěřitelné zázraky podle vzoru Ježíšovy služby, který kázal, učil a uzdravoval. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší. Ve své službě byl dokonce svědkem vzkříšení mrtvého člověka. Za nejdůležitější však považuje kázání evangelia chudým. Tento jednoduchý důraz činí službu Daniela Kolendy i organizace Kristus pro všechny národy tak jedinečnou.

Daniel je absolventem Southeastern University v Lakelandu a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole na Floridě. Jeho nejvyšším dosaženým vzděláním je ale služba po boku svého mentora a duchovního otce evangelisty Reinharda Bonnkeho. Společně objeli zeměkouli s poselstvím evangelia. Ve společné službě pokračují i nadále jako jednotný a efektivní tým.

Daniel, který byl dříve úspěšným pastorem a zakladatelem sborů, dává velký důraz na službu místních sborů. Více než polovina nákladů každého evangelizačního tažení je investována do systému následné péče s cílem, aby se každý nově obrácený stal členem některého z místních sborů, a stal se z něj učedník Kristův plný víry a Slova.

Daniel žije se svou manželkou Rebekou a dětmi Eliášem, Glorií a Londonem v oblasti Orlanda.

 

Projekt “Od minusu k plusu”

Od roku 1992 začal mít Reinhard Bonnke silně na srdci Boží plán spasení západního světa. Bylo však evidentní, že masová evangelizační tažení, která tak dobře fungují v Africe, musela být v západním světě nahrazená jiným vhodnějším prostředkem. [více]

Zanedlouho se v jeho srdci zrodila myšlenka předat lidem poselství kříže pomocí prvotřídně zpracované evangelizační brožury, jejíž vzhled měl odrážet srdce evangelia. Tato celobarevná kniha s naléhavým poselstvím měla být lidem doručena poštou domů.
První fáze projektu byla zaměřená na Britské ostrovy. Jednalo se přibližně o 25 miliónů domácností. Roznáška brožur proběhla během období velikonočního týdne roku 1994.

V druhé fázi bylo pokryto 40 miliónů domácností v Německu, Rakousku, německy mluvící části Švýcarska a Lichtenštejnsku. Roznáška brožur byla dokončena v září roku 1995.
V letech 1996 a 1997 bylo touto formou kázáno evangelium v Hong Kongu, USA, Kanadě, Norsku, Švédsku, Dánsku, Grónsku a ve Finsku.

Od minusu k plusu není jen brožura – je to evangelizační strategie, pro jejíž úspěch je důležitá spolupráce s místními církvemi. K této spolupráci jsou zvané všechny sbory všech denominací.

Nedílnou součástí projektu je program následné péče. Čtenáři jsou v knize povzbuzováni k tomu, aby na její poselství reagovali tím, že přijmou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, a že o svém rozhodnutí dají vědět tím, že odešlou zpět odpovědní lístek. Následně obdrží další brožuru, zaměřenou na následnou péči o nově obrácené, a jsou nasměrováni na místní spolupracující sbor, jehož úkolem je poskytnout nově obrácenému potřebnou pomoc a povzbuzení.

K dnešnímu dni bylo skrze kampaň “Od minusu k plusu” zasaženo více než 95 miliónů domácností ve dvanácti různých zemích světa. Díky tomuto projektu přivítaly desítky tisíc církví ve svých řadách nově obrácené lidi.

Tato vize je stále živá a aktuální. Pokračujeme dál v pokrývání světa evangeliem Ježíše Krista za použití moderních prostředků, jakými jsou internet a digitální média, abychom byli svědky toho, jak milióny lidí přicházejí od minusu k plusu.