Myslím, že tato otázka je vlastně položena špatně. Bůh dopouští utrpení? Poté co poslal svého Syna trpět kvůli nám? To nedává smysl. Ježíš zemřel na kříži za nás. Je takový obraz, který mi k tomu neustále přichází na mysl. Vidím Ježíše, jako by se stal velikým údolím, do kterého proudí celé řeky utrpení a plynou směrem k jeho kříži. Kristus na kříži absorboval všechna utrpení lidstva. Přitom si vzpomenu na slova proroka Izaiáše, který řekl: "Všechna naše utrpení přešla na něj."

Dále bych řekl toto: Věřím, že všechna trápení lidí – tedy většinu z nich – si způsobujeme sami.

Takže proč Bůh dopouští utrpení? Bůh nám nemůže dát svobodnou vůli a pak nás každých 5 minut zastavovat, protože jsme zrovna udělali něco, co přináší utrpení. Jsme suverénní lidské bytosti. On nás tak stvořil. A to musí být respektováno.

A řeknu ještě něco. Ne vždy se na zemi děje Boží vůle. Proto nás Ježíš učil modlit se: “Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.” Boží vůle se z části na zemi děje, skrze ty, kdo Ho milují a slouží Mu. Obecně řečeno se však musíme modlit dál “Buď vůle Tvá”. Řešení lidského utrpení je v Kristu Ježíši. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. A když v Něj vložíme svou důvěru, můžeme vědět jednu věc: Ježíš nikdy neselže.