Proč dobrý Bůh dopouští války? K zodpovězení této otázky by zřejmě bylo třeba mít víc času než pár minut. Ale zkusím to zkrátit a odpovědět stručně.

Na světě žije mnoho různých lidí, jsou mezi nimi veliké rozdíly, každý člověk má jiné osobní přesvědčení. Když se deseti různých lidí zeptáte, co považují za morální, čestné a dobré, zřejmě dostanete 10 různých odpovědí. Jsou ale jisté hodnoty, na kterých se shodnou všichni. Bez ohledu na to, odkud kdo pochází nebo jakého je náboženského založení, jsou hodnoty, na kterých se všichni shodneme, že jsou ctnostné a dobré. A jednou z těchto hodnot, je hodnota svobody a volnosti. Všichni si této hodnoty ceníme. Tuto hodnotu sdílíme proto, že jsme takto byli stvořeni. Bůh nás stvořil ke Svému obrazu jako svobodné bytosti, se schopností svobodné volby. A nám se to líbí. Nikdo z nás nechce být otrokem. Nikdo z nás nechce být zajatcem. Nikdo z nás nechce být tlačen nebo nucen dělat něco proti své vůli. Milujeme svobodu. Posiluje nás to. Svoboda je dar.

Jak ale řekl Spidermanův strýček Ben: "S velkou svobodou a s velkou mocí přichází také velká zodpovědnost." A mnozí bohužel daru svobody zneužili. V Bibli Jakub říká: "Dychtíte a nemáte, proto vraždíte. Jste žádostiví a nezískáváte, proto válčíte." Odtud pocházejí války: ze zneužití Bohem dané svobody a práva svobodné volby.

Na druhou stranu, je třeba promluvit ještě o druhé straně mince, totiž o tom, že Bůh nesedí nečinně v nebi se založenýma rukama a nedívá se na svět, jak jde do záhuby a neříká si: "To je zlé, už zase bojují, zase nějaká válka." Bůh pracuje. Je aktivistou, který se snaží otočit negativní dopady našeho hříchu a našich špatných rozhodnutí. Nejintenzivnějším vyznáním toho, o čem mluvím, je Ježíš sám, který sestoupil z nebe na zem a zemřel nejnásilnější možnou smrtí, aby nás zachránil od nás samých.

A tak když někdo řekne: Proč Bůh dopouští války?, neměli bychom si představit Boha v nebi, kterému je všechno jedno. Bůh pracuje. Aktivně se snaží nám pomoci a změnit okolnosti. Přichází mi na mysl evangelium Lukášovo 13:34, kde Ježíš hledí na Izraelský národ, pláče nad nimi a říká: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, jak jsem toužil shromáždit tě pod svá křídla, jako slepice shromažďuje svá kuřata, ale ty jsi nechtěl."

Říká: já jsem chtěl, ale ty jsi nechtěl. A toto je příčinou toho, že máme ve světě problémy – ať jsou to války, ať jsou to vraždy, ať je to spousta dalších věcí, kde se zdá, že je Bůh dopouští. Nakonec jsme to my, kdo si vybíráme zlo namísto dobra. Vždy jsou na výběr 2 cesty. Je tu strom poznání dobrého a zlého a strom života. Je tu široká cesta, která vede do záhuby a je tu úzká cesta, která vede k životu. Bůh říká: "Dal jsem ti na výběr: život nebo smrt. Vyber si život." A to je poselství evangelia - Ježíš za nás zemřel. Zemřel za nás, aby se nám stal cestou k osvobození od prokletí hříchu a smrti, pokud se pro něj rozhodneme.