Podobně bychom se mohli zeptat, proč je na světě tolik různých ras a národností. Jednoduchá odpověď zní, takto to Bůh stvořil. Bůh je Bohem rozličnosti, je Bohem kreativity, je Bohem pestrosti. Takový on prostě je. A cokoliv Bůh tvoří, má tyto charakteristiky.

Jak víme, na světě žije mnoho různých druhů lidí, a křesťanstvo, tělo Kristovo, je natolik elastické, aby dalo prostor všem způsobům vyjádření, všem rozličným osobnostem a kulturám. Není to jako u mnohých náboženství, šitých na míru jen jedné kultuře. Když chceš být křesťanem, musíš se takto oblékat. Když chceš být křesťanem, musíš dodržovat tyto tradice. Křesťanství je praktikováno po celém světě stovkami milionů lidí všech různých kultur a nezáleží na tom, jak vykládají Bibli, jak k ní přistupují. Křesťanství je natolik široké, že dá prostor všem, což je podle mě důkazem toho, že je to skutečně od Boha.

Na druhou stranu, jsou ale určité věci, kterým věří každý pravý křesťan. Pravý křesťan věří tomu, že Ježíš je Boží Syn. Pravý křesťan věří tomu, že Ježíš přišel na zem a žil bezhříšný život. Věří tomu, že Ježíš zemřel na kříži, aby vykoupil svět z hříchu. Pravý křesťan věří tomu, že Ježíš byl pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých, byl vzat na nebe, zvítězil nad smrtí, peklem a hrobem, a je posazený po pravici Otce a přimlouvá se za nás jako Král Králů a Pán Pánů. Všichni křesťané, kteří jsou pravými křesťany, bez rozdílu denominace a církve sdílejí tyto společné pilíře víry.

Existují lidé, kteří sami sebe nazývají křesťany a nejsou jimi? Na to musím odpovědět, že ano, samozřejmě, existují. Existují padělky. Ale padělek nemůže zdiskreditovat originál. Ve skutečnosti padělek čehokoliv dokazuje existenci originálu. Nikdo by neplýtval časem, aby zfalšoval tisícikorunu, pokud by neexistovala skutečná tisícovka, která má reálnou hodnotu. Ano, existují padělky víry, máme mnoho různých denominací, ale pravdou je, že je jen jedna církev, jedno tělo Kristovo po celém světě a všichni věříme, že Ježíš je Král Králů a Pán Pánů a tím patříme do rodiny Boží.