Myslím, že nejjednodušší odpovědí je, že Bibli bychom měli věřit proto, že je pravdivá. Bez ohledu na to, kdo byl těmi lidskými prostředníky, to je irelevantní. Faktem je, že Bible je pravdivá.

Dlouhou dobu se věřilo tomu, že Slunce se otáčí okolo Země. Pak přišel Koperník s postulátem, že je tomu naopak. Země se otáčí kolem Slunce. A dnes to přijímáme jako fakt. Proč? Ne proto, že Koperník byl sympatický člověk, ale proto, že tato teorie byla otestovaná a zjistili jsme, že je pravdivá. A proto bychom měli věřit i Bibli. Ne proto, že to někdo říká, ale proto, že byla otestovaná. Byla odzkoušená a zjistilo se, že je stoprocentně spolehlivá po tisíce let. Mnozí muži a ženy ji po mnoho generací testovali. Zjistili, že přináší záchranu, uzdravení, změněné životy a změny v národech.

Boží Slovo je pravdivé, protože bylo odzkoušeno. Rád bych Vás povzbudil, pokud skutečně toužíte po pravdě a jestli hledáte pravdu – sáhněte po Bibli, uvidíte, že se vám sama prokáže, a poznáte, že je pravdivá.

V té otázce je ale jistá skrytá narážka, na kterou chci reagovat. Otázka zněla, že Bibli psali lidé, a jak bych jí tedy mohl věřit. Ta narážka je, že pokud byli při psaní Bible zaangažovaní lidé, tak to musí nějakým způsobem snižovat její spolehlivost. Já to ale vidím přesně opačně. Cokoliv Bůh dělá v tomto světě, dělá za pomoci lidí. To je Boží podpis. Vždy je naším partnerem. Bůh například nepostavil archu a neřekl Noemu ať si jenom nastoupí. Byli s Noem partnery. Řekl, ty postav archu a já přivedu zvířata, bylo to partnerství. Bůh nevyvedl sám Izrael z Egypta. Poslal jim člověka, jménem Mojžíš, on byl tím zachráncem, který je vyvedl. Bůh se sám nezjevil na světě, aby ho zachránil z hříchu. Poslal svého Syna na důkaz partnerství s lidmi, a tak se Ježíš narodil jako člověk s panny Marie a žil na světě jako lidská bytost.

Cokoliv Bůh dělá má na sobě lidské otisky prstů. Pokud to souvisí s tímto světem v tomoto čase. Proto fakt, že Bible byla zapsaná skrze lidské prostředníky, pro mě její kredit nesnižuje, ani její přesnost. Spíše je potvrzuje a říká mi, že je skutečným Božím dílem.